Pieni ilmastojälki

Abba auttaa tekemään ilmastoystävällisiä valintoja

Me uskomme, että pienilläkin valinnoilla on merkitystä ja yhdessä voimme saada aikaan muutoksen. Abba haluaa helpottaa ilmastoystävällisten ruokavalintojen tekemistä ja sen vuoksi olemme laskeneet Abba-sillituotteiden aiheuttaman ilmastojäljen. Jos sinun tekee mieli esimerkiksi Abban sinappisilliä, voit nyt tarkistaa minkälaisen ilmastojäljen kyseinen tuote on jättänyt. Olemme laskeneet arvot kaikille Abban silleille.

 
pieni ilmastojälki

Miksi ilmastoystävällisten ruokavalintojen tekeminen on tärkeää?

Viimeisen 70 vuoden ajan ilmasto on lämmennyt, mikä vuorostaan on vaikuttanut negatiivisesti maapallon ekosysteemiin. Tuloksena ovat muuttuneet sademäärät, vähentynyt biologinen monimuotoisuus, korostuneet sää-ilmiöt sekä merenpinnan kohoaminen. Emme halua ummistaa silmiämme ilmaston lämpenemisen kielteisiltä vaikutuksilta, jotka vaikuttavat maapallon asukkaisiin, eläimiin ja luontoon.

 

YK:n Pariisin ilmastosopimuksen mukaan ilmaston lämpenemistä voidaan rajoittaa pitämällä lämpeneminen alle kahden asteen, tai mieluiten jopa alle 1,5 asteen. Tavoite vaatii nykyisten kasvihuonepäästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä.

Koska syömämme ruoka vaikuttaa meidän itsemme lisäksi myös ilmastoon, voimme yhdessä vaikuttaa päästöihin ja sitä kautta saavuttaa YK:n asettaman tavoitteen ilmastojälkemme puolittamisesta. Laskemalla valmiiksi tuotteidemme ilmastojäljen pyrimme helpottamaan kuluttajien päätöksentekoa ilmastoystävällisen ruoan puolesta. Näin ollen sinun on helpompi ottaa kantaa siihen mitä ruokaa syöt ja tehdä hyviä päätöksiä ilmaston ja tulevien sukupolvien kannalta.

 

Mitä tarkoittaa pieni ilmastojälki?

Määritelmämme mukaan tuote voi saada pieni ilmastojälki –merkin mikäli tuotteen koko tuotantoketjusta aiheutuvat päästöt ovat alle puolet tämän hetken keskimääräisistä ruoan päästöarvoista. YK:n ilmastosopimus antaa perusteet tälle määritelmälle, sillä pysäyttääksemme ilmastonmuutoksen, nykyiset kasvihuonepäästöt on puolitettava vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ilmaston lämpeneminen tulisi pysäyttää 1,5 asteeseen.Loimme ilmastoasteikon, josta käy selkeästi ilmi sekä nykyinen että keskimääräinen ilmastopäästöjen taso ja se taso, missä ilmastojälki on pieni ja siten YK:n tavoitteiden mukainen.
Laskimme ilmastojäljen sillituotteillemme kiloa kohti, sillä jokainen annos silliä on eri kokoinen. Koska käytämme samaa mittayksikköä jokaiselle tuotteelle, suosikkeja on helppo verrata keskenään.
ilmastoasteikko

Miten ilmastojälki on laskettu?

Tuotteisiin merkittyä ilmastojälkeä laskiessamme olemme ottaneet huomioon koko tuotantoketjun aina raaka-aineiden pyynnistä kuljetukseen, jalostukseen sekä pakkausmateriaaleista tuotantoon.

Ilmastojälkeä mitataan hiilidioksidiekvivalenttina (CO2e), joka on mittayksikkö, jossa on muunnettu eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävä vaikutus hiilidioksidia vastaavaksi vaikutukseksi. Laskelmat perustuvat osittain ruotsalaisen RISE ympäristötietokannan tietoihin elintarvikkeista (versio 1.6) sekä valmistajiemme ja toimittajiemme omiin tietokantoihin. Lisäksi olemme huomioineet omaan tuotantoomme sekä pakkauksiin ja kuljetuksiin liittyvää tietoa.

Ilmastojäljen laskeminen on monimutkaista, eivätkä lopulliset arvot anna täysin kattavaa tilannekuvaa. Niistä saa kuitenkin arvokasta tietoa ja arvion siitä, millainen ruoka on ilmaston kannalta parempi valinta.

Ilmastoystävällisen ruoan valinta vaatii, että syömme enemmän sellaista ruokaa, jolla on myönteinen vaikutus ilmastoon ja vähemmän sellaista, joka vaikuttaa negatiivisesti ilmaston kehitykseen. Sillit kuuluvat kaikkein ilmastoystävällisempiin saatavilla oleviin proteiininlähteisiin. Luethan lisää herkullisia sillin valmistusvinkkejä Sillikoulun resepteistä.

Millainen ruoka on oikeastaan ilmastofiksua?

Katso videolta, mitä kaikkea olemme ottaneet huomioon selvittääksemme tuotteidemme aiheuttaman ilmastojäljen.

Orklan vastuullisuudesta voit lukea lisää yrityksen kotisivuilta.